Dier in Nood
biedt eerste hulp en vervoer voor zieke en gewonde dieren. De dierenambulance voor Noord-West Friesland. Dierenambulance “Dier in Nood” is een niet commerciële en niet gesubsidieerde stichting, opgericht in 1998, die voor haar voortbestaan afhankelijk is van giften, donaties en collectegelden.

Dierenambulance 
Dier in Nood 

06-50260695

https://dierennood.nl