Waadhoeke en de dorpen niet meer op één lijn bij het huisvesten van arbeidsmigranten

Gepubliceerd op: 02-11-2022

Door: Oene Krist (Voorzitter MFC ‘t Beerdhuus) & Marcel van der Vaart (Voorzitter Plaatselijk Belang St. Jabik)

Ooit was het zo mooi bedacht: arbeidsmigranten, die in onze regio nodig zijn voor de arbeidsmarkt, te huisvesten in de dorpen. Voor de krappe arbeidsmarkt komt daardoor voldoende menskracht beschikbaar terwijl er in de dorpen door krimp geen leegstand komt. Op zich geen rare redenatie. Na de verenigingen van dorpsbelang in de dorpen geraadpleegd te hebben, bedacht de gemeente dat elk dorp een aantal woningen beschikbaar zou moeten stellen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Vervolgens is dat door de gemeenteraad vastgesteld dat 1% van het aantal woningen in een dorp of stad beschikbaar zou moeten komen voor arbeidsmigranten. Voor St.-Jacob houdt dit in dat er 8 woningen vergund kunnen/dienen te worden. Op dit moment zijn er 3 vergunning verstrekt en zijn er 2 aangevraagd. Niks aan de hand zou de conclusie kunnen zijn. Maar de werkelijkheid is anders.
Daardoor begint het te schuren. Het begint te schuren omdat na een paar jaar duidelijk wordt dat de regeling niet meer aansluit op de werkelijkheid. Er zijn veel meer arbeidsmigranten gehuisvest in het dorp dan de 1% regeling doet vermoeden. Immers, zouden in de 8 vergunbare woningen gemiddeld 4 personen kunnen wonen, dan komt de som uit op 32 arbeidsmigranten. Maar dat ligt nogal anders. Zo heeft onder supervisie van dorpsbelang St.-Jacob een aantal inwoners een plattegrond gemaakt met locaties waar arbeidsmigranten momenteel zijn gehuisvest. Het aantal migranten komt in die opname uit op 150! In de kern van St.-Jabik (exclusief Oudebildtdijk en Zwarte Haan) wonen ongeveer 1.400 mensen. Dit houdt in dat ervan de bewoners in het dorp St.-Jacob meer dan 10% arbeidsmigrant is. Volgens dorpsbelang en het dorp kan dat nooit de bedoeling geweest zijn. Afgezien van de gezinnen doen de arbeidsmigranten niet mee aan het openbare leven. Zij komen om seizoenswerk te doen en zijn er dus ook niet op uit om actief te worden in het dorp. Wat extra impact heeft, is dat de migranten via vastgoedbureaus de aantrekkelijk geprijsde woningen in het dorp bewonen met als gevolg dat eigen inwoners en starters op de woningmarkt het nakijken hebben. Dit speelt met name in St.-Jacob, Tzummarum, Minnertsga, Easterbierum en Sexbierum. Wat er nu fout gaat met de gemeentelijke regeling ligt aan een paar oorzaken. Ten eerste tellen de woningen waarin gezinnen van arbeidsmigranten gehuisvest zijn niet mee bij het vaststellen van het aantal vergunde woningen voor arbeidsmigranten. Op zijn minst opvallend. De tweede oorzaak is dat er uit de inventarisatie blijkt dat er veel ‘illegale’ verhuur is in het dorp. De gemeente is nu aan de hand van de plattegrond met adressen aan het uitzoeken hoe dat nu precies zit en hoe kan er worden gehandhaafd. De laatste oorzaak die het beeld helemaal verstoort is dat de locatie in en rond de Aardappelbeurs als grootschalige maatwerklocatie, waar nu 46 arbeidsmigranten zijn gehuisvest, niet mee telt in de cijfers. Deze 3 oorzaken bij elkaar genomen leveren dus een heel ander beeld en beleving in het dorp op dan de gemeente voor ogen heeft. De inwoners snappen niet dat de gemeente deze situatie maar moeilijk begrijpt. Het dorp vindt dat het zich bij de komst en ontwikkeling van de grootschalige locatie De Aardappelbeurs voor de huisvesting van arbeidsmigranten zeer open en coulant heeft opgesteld. Dorpsbelang heeft zich maximaal ingespannen om hiervoor draagvlak bij de inwoners te krijgen. Dat is gelukt en heeft een fraaie woonlocatie voor arbeidsmigranten opgeleverd. Wat dorpsbelang St.-Jacob betreft is deze aanpak de beste. Dat blijkt ook uit ervaringen elders. Daarmee worden de arbeidsmigranten op een centrale plek prima gehuisvest en begeleid en wordt geen aanslag gepleegd op de krappe woningvoorraad in de dorpen. In St.-Jacob is hiervoor zeker draagvlak. De gemeente zegt die kant ook best op te willen maar dat het nog niet zover is. Het voorstel van St.-Jacob om het huidige beleid in afwachting van dat betere beleid te bevriezen, wordt door de gemeente simpelweg weggewuifd. In het dorp wordt dat niet begrepen. Het betekent dus dat de gemeente en de gemeenteraad van Waadhoeke het dorp aan de hand van een achterhaald vergunningsysteem nog verder willen vullen met arbeidsmigranten. Immers, volgens de gemeente kunnen er in St.-Jacob nog 5 huizen bij.
De Aardappelbeurs is door het uitzendbureau VZM gekocht. AB Vakwerk zat er al met 21 arbeidsmigranten. De vergunning hiervoor was al verleend aan de oude eigenaar. VZM heeft de bijbehorende grond ook gekocht en heeft hier 7 chalets op geplaatst waar 4 personen in kunnen. De Aardappelbeurs is na een verbouwing teruggebracht naar 18 slaapplekken. Het totaal aantal personen dat hier woont, komt daarmee op 46 personen. Dit valt onder grootschalig maatwerk. St.-Jacob is het eerste dorp in Waadhoeke dat zo’n grootschalige plek voor Huisvesting Arbeidsmigranten in de kom heeft. Recent is de Minister van Binnenlandse Zaken mevr. Bruins Slot hier op bezoek geweest. Opmerkelijk is dat de gemeente er dus graag mee scoort, maar daaraan geen vervolg lijkt te willen geven voor het huidige beleid.
bron: Bildt.nu