Schouten: 'Beslissing eventuele wisselpolder Westhoek in handen van provincie Fryslân'

Gepubliceerd op: 04-10-2021

Demissionair Landbouwminister Carola Schouten heeft Kamervragen beantwoord over een eventuele wisselpolder in Westhoek (FR). Het vruchtbare akkerbouwgebied zou dan een beschermd natuurgebied worden. Zo ver is het nog niet, volgens Schouten. Ze geeft ook aan dat een beslissing over het akkerbouwgebied in Westhoek in handen ligt van de provincie Fryslân. Het plan voor een wisselpolder (er wordt een gat in de buitenste dijk gemaakt zodat gedurende een lange tijd slib afgezet wordt zodat laaggelegen land mee kan groeien met de stijging van de zeespiegel) deed eind mei en begin juni veel stof opwaaien bij Friese akkerbouwers, die in het gebied vooral pootaardappelen verbouwen.

Geen formele status

Onder meer LTO Noord en NAV zijn faliekant tegen een wisselpolder. De grond kan enkele decennia niet meer worden ingezet voor akkerbouw en bovendien is het lastig om er weer landbouwgrond van te maken als het gaat om een beschermd Natura 2000-gebied. Reden voor Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) om de minsiter om opheldering te vragen. 'Het Wetterskip Fryslân heeft bijna 200 ideeën opgehaald op en rond de zeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Er zijn ideeën vanuit de landbouw, natuur en recreatie. De “Wisselpolder Westhoek” is één van de ideeën op de inventarisatielijst. De lijst heeft geen formele status, maar is het resultaat van deze inventarisatie', schrijft de minister in haar antwoorden.

Het ministerie is bij het project betrokken vanuit het Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), waarbij er wordt gekeken welke kansen dijkverzwaringen bieden voor een 'zachtere overgang' van land naar zee. Uiteindelijk heeft volgens de minister de provincie Fryslân het laatste woord. 'Indien partijen in het te starten gebiedsproces onder regie van de provincie Fryslân, besluiten om het idee wisselpolder verder uit te werken dan zal nader verkend moeten worden wat de voor- en nadelen zijn voor zowel de natuur als voor de landbouw en welke termijnen hieraan verbonden worden. Indien besloten wordt om het idee wisselpolder uit te voeren dan zal de polder voor enkele decennia niet gebruikt kunnen worden als akkerbouwgrond.'

De provincie Fryslân moet de afweging maken tussen de belangen van de boeren, natuurontwikkeling, kustontwikkeling en wat zo'n wisselpolder betekent voor de omgeving. '. In die afweging is ook het onderscheid tussen de korte en de lange termijn aan de orde.'

Breedgedragen gebiedsoplossing

Dat boeren pas laat zij geïnformeerd weerspreekt Schouten in haar antwoorden. Eerder vroegen Statenleden van CDA Fryslân en VVD Fryslân het provinciebestuur om opheldering. Boeren zouden verrast zijn door de plannen. Schouten: 'Partijen uit het gebied, waaronder de landbouwsector, natuurorganisaties en andere betrokkenen zijn en worden vanaf het begin (eind 2019) intensief betrokken. Het doel van het gebiedsproces is om gezamenlijk de wenselijkheid en haalbaarheid van de verschillende ideeën te verkennen, zodat breedgedragen gebiedsoplossingen ontstaan.'

Belangen pootaardappeltelers worden meegewogen

De vragen van CDA Fryslân en VVD Fryslân zijn inmiddels ook beantwoord. 'De belanghebbenden in het gebied zullen de volgende keer samen in gesprek gaan over de bijna 200 ideeën en nemen daar de tijd voor', schrijft het provinciebestuur onder meer in de antwoorden op de Statenvragen. 'De belangen van het gebied als het gaat om het areaal pootaardappelen worden meegenomen in het gebiedsproces, net als de belangen van bijvoorbeeld waterveiligheid en natuur.'

 

Bron Akkerwijzer.nl