Enquête – Waadhoeke tegen discriminatie

Gepubliceerd op: 07-12-2022

De gemeente Waadhoeke is op dit moment bezig met een actieplan antidiscriminatie. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat er onder onze inwoners speelt op het gebied van (anti)discriminatie, diversiteit en inclusie. In deze enquête wordt gevraagd jouw ervaringen, zorgen, ideeën en oplossingen met ons te delen. Wij willen graag weten of jij discriminatie in de gemeente ervaart. Of je om welke reden dan ook buitengesloten voelt. Jouw antwoorden verwerken we in het actieplan.

  • De enquête bestaat uit 30 meerkeuze- en open vragen
  • De antwoorden die je geeft, zijn anoniem
  • Duur: +/- 11 minuten


Waarom een actieplan antidiscriminatie?
Waadhoeke is sinds oktober 2020 Regenbooggemeente. Dat betekent dat de gemeente zich inzet voor een iepen mienskip, waarin iedereen recht heeft op gelijke behandeling en gelijke kansen. Als gemeente kunnen we het tegengaan van discriminatie onmogelijk alleen aan. Samen met jou - onze inwoners, partners, bedrijven, verenigingen, scholen en religieuze instellingen – maken we een actieplan. In Waadhoeke moet iedereen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze enquête kan je contact opnemen met Marlous Boekema, via m.boekema@waadhoeke.nl of 0517-380380.

Hier de link voor de enquête.