Enquête Merel Tesselaar Dijkversterking Koehoal-Lauwersmeer deelgebied Middelsee

Gepubliceerd op: 15-04-2023

Beste Sint Jabuursters,

Mijn naam is Merel Tesselaar en ik ben op dit moment mijn studie Kust- en Zeemanagement aan het van Hall Larenstein te Leeuwarden aan het afronden. Mijn afstudeeronderzoek heeft als onderwerp “Dijkversterking Koehoal-Lauwersmeer deelgebied Middelsee”. Dit onderzoek voer ik uit bij ingeneursbureau Geonius te Drachten. Om mijn studie met een positief resultaat af te ronden is uw hulp ontzettend nodig! Er is namelijk nog weinig bekend over de wensen van u als omwonende wat betreft de dijkversteking. Ik wil graag van u weten hoe u de dijken van Het Bildt voor u ziet in de toekomst. Het invullen van de enquête is anoniem. U kunt de enquête maar één keer invullen, maar u kunt uw antwoorden bewerken tot de enquête sluit op 24 april 2023.

U kunt de enquête invullen via de volgende link: https://www.survio.com/survey/d/dijkversterkingmiddelsee       

Maar ook door het scannen van de QR-code met uw telefoon. De QR-code vind u rechtsonder.

Bedankt voor het invullen van de enquête en het helpen bij mijn afstudeeronderzoek. Als u op de hoogte gehouden wil worden van het eindrapport kunt u aan het eind van de enquête uw email-adres achterlaten.

Met vriendelijke groeten,

Merel Tesselaar

Wilt u hulp bij het invullen van de vragenlijst of heeft u vragen?

Belt u dan gelijk voor een afspraak tel. 06-47029805