• darkblurbg

De stichting

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt SWO, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt. Je kunt er terecht voor diverse activiteiten en cursussen, maar ook zijn ze er voor diverse diensten, advies en bijeenkomsten. De SWO staat voor:

 • ontspanning
 • voorlichting, informatie en advies
 • cursussen
 • persoonlijke ondersteuning
 • huisbezoekproject

Omdat senioren nogal van elkaar verschillen in mogelijkheden en interesses is er een grote variatie in het aanbod. Naast de beide vaste medewerkers zijn er een aantal mensen in dienst die leiding geven aan activiteiten zoals creatieve handvaardigheid, zingen en gymnastiek. Het bestuur en de medewerkers zouden het welzijnswerk niet zo goed vorm kunnen geven zonder de hulp van vrijwilligers. 

Het bestuur

 • L. Castelein (voorzitter)
 • W. Koopmans (Secretaris)
 • B v.d. Meer-Dijkstra (Penningmeester)
 • A. Lep – Klugkist (Algemeen bestuurslid)
 • D. Kuik (Algemeen bestuurslid)
 • G. Koopmans (Algemeen bestuurslid)

Contact

Beuckelaerstraat 25-81

9076 DA St. Annaparochie

0518-402778

www.swohetbildt.nl