Klaverjassen 5 November in het MFC om 19.30 uur

Opgave bij W. Beimers: 06 18119981, inleg €6,00