3 december klaverjassen in het MFC om 19.30 uur

Opgave bij W. Beimers: 06 18119981, inleg € 6,00