26 oktober Bakje biljarten in de Spitsroeden 20:00 uur

Entree €5,-

Opgeven voor 19 oktober bij Wiebren 0518-491656