22 oktober biljarten voor leden in de Spitsroeden 13:00 uur

Entree €5,-.

Opgeven voor 21 oktober.