19 januari klaverjassen in de Spitsroeden 13:30

Entree €6,-