1 Juni Culinaire fietstocht vanaf 11:30

Deze tocht is incl. culinaire
hapjes en excl. drankjes.

Opgave tot
25 mei bij Emmy: 06-12164701
Vertrek vanaf MFC ‘t Beerdhuus.